เพลงมาร์ชโรงเรียนสิริรัตนาธร

คำร้อง - ทำนอง ส. เลิศอนันต์ กิตติพันธ์ พึ่งพิพัฒน์ เรียบเรียง ฯ
อำนวยการ วิทยา บริบูรณ์ทรัพย์  ทีมงานดนตรี "แซนดี้ชายน" ชุด "ดิสด" ขับร้อง

         สิริรัตนาธร  สิริรัตนาธร  สิริรัตนาธร 

     เราภูมิใจชื่อใหม่สุดซึ้งตรึงตรา  
ธ ทรงกรุณาพระราชทานนามเด่นอักษร 
แทนชื่อโรงเรียนของโรงงานยาสูบเก่าก่อน  
เกริกเกียรติขจรด้วยลักษณ์นามเปี่ยมล้ำบารมี

     นามโรงเรียนสิริรัตนาธร  
ย่อนามอักษรส.ร.ธ.งามเปล่งรังษี  
ทันโต เสถโฐ มนุสเสสุ ปรัชญาเรามี  
ม่วงขาวเป็นสีเลิศล้ำประจำโรงเรียน 

 
     เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม 
คำขวัญประจำของเรานั้นเฝ้าหมั่นเพียร  
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
เราเคร่งครัดศรัทธาไม่เปลี่ยน  
ต้นไม้โรงเรียนสัญลักษณ์คืออินทนิล 
 

     เราภูมิใจสิริรัตนาธร
ทุกครูผู้สอนเปี่ยมฤทัยฝันใฝ่ถวิล  
ให้ศิษย์เรืองรองพร้อมครองตนสมสุขดังจินต์  
ร่ำรวยทรัพย์สินเด่นล้ำน้ำใจงามเอย.......


      สิริรัตนาธร  สิริรัตนาธร  สิริรัตนาธร 

ขอแนะนำ !! หากสนใจเพลงมาร์ชโรงเรียน แล้วต้องการ ก็สามารถ Download ได้ที่นี่...
ขอบคุณทุกท่าน

 

    กลับสู่หน้าแรก