7

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

:: Main menu ::
:: กระทรวงศึกษาธิการ
:: สพฐ
:: สพม. 2
:: ข้อมูลโรงเรียน::

:: หน้าแรก

:: ประวัติโรงเรียน

:: แผนผังโรงเรียน

:: นโยบาย และการพัฒนา

:: ทำเนียบผู้บริหาร
:: โครงสร้างบริหาร

:: กรรมการสถานศึกษา

:: ผู้บริหาร

:: บุคลากร

>>>ภาษาไทย
>>>คณิตศาสตร์
>>>วิทยาศาสตร์
>>>สังคมศึกษา
>>>ภาษาต่างประเทศ
>>>สุขศึกษาและพลศึกษา
>>>ศิลปะ
>>>การงานอาชีพฯ
>>>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
>>>เจ้าหน้าที่สำนักงาน

:: เพลงโรงเรียน

::ระเบียบโรงเรียนสิริรัตนาธร

:: รายงานประจำปี 2558
:: ตารางเรียน ตารางสอน::
:: ภาคเรียนที่ 1 / 2559
:: ภาคเรียนที่ 2 / 2558
:: ส่งเสริมการเรียนการสอน::
:: ห้องสมุด ร.ร. สิริรัตนาธร
:: ห้องแนะแนว
:: งานประชาสัมพันธ์
 

::

:: แนะนำเว็บไซต์ ::
:: มหาวิทยาลัยไทย ::
ผลงานครู
:: DOWNLOAD::
::แบบสรุป SDQ ระยะที่ 1
::แบบวิเคราะห์
แบบวัดแบบทดสอบ
:: แบบปรนัย
:: แบบอัตนัย
:: แบบวิเคราะห์ โดย
ครูวิชัย จิรธนรัตน์
:: ข่าวสารโรงเรียน:: ::::>>>

 


 กิจกรรมเทศน์มหาชาติมหากุศล

กิจกรรม Final Score 2558

กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม นักเรียน ม.6

ตรุษจีน ประจำปี 2559

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

การแข่งขันกีฬาเบญจสิริ ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 /2558

กิจกรรมถวายพระพรและกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี 2558

ต้อนรับรองผู้อำนวยการวิลาวัลย์ อันมาก และ
รองผู้อำนวยการนพพล เสียงกล่อม

การอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2558

การแข่งขันเทควันโดกรมพลศึกษา ประจำปี 2558

พิธีถวายราชสดุดี 2558

การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารและคณะครู
ณ จังหวัดพิษณุโลก

การศึกษาดูงานการจัดทำข้อสอบออนไลน์
ณ โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ดร.พชรพงศ์ ตรีเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธรครบรอบ 59 ปี
วันที่ 25 กันยายน 2558


วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
31 ปี สิริรัตนาธร
1 ตุลาคม 2558

กิจกรรมวันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี 2558

กิจกรรมพิธีมุทิตาจิต แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2558

กิจกรรมถวายพระพร 12 สิงหาคม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

กิจกรรมวันอาเชียน

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี มาศึกษาดูงาน

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2558

อบรม การจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)

โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี วิชาจราจร

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558

แข่งขันทักษะ Skit Competition 2015

การอบรมนายหมู่ลูกเสือ กองร้อยพิเศษ

สวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2558

กิจกรรมเบญจสิริร่วมใจต้านยาเสพติด 2558

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

นายไพรัช แสงทอง ผอ สพม 2 มาตรวจเยี่ยม

การรับประเมินสถานศึกษาภายใน สพม.2

พิธีประดับเข็ม ประจำปี 2558

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2558

ประกวดพานไหว้ครู 2558

ตักบาตรวันวิสาขบูชา 2558

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2558

ต้อนรับรองผู้อำนวยการธีระ วรรณเกตุศิริ

ปฐมนิเทศ นักเรียน ม4 ปี 2558

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ปี 58

 

 
:: นามโรงเรียน::
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนามโรงเรียน
" โรงเรียนสิริรัตนาธร "
พระราชทานนามอาคาร
"อาคารสิริรัตนาคาร"
:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::นายเกษม สมภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

:: ภาพกิจกรรมโรงเรียน::
:: กรรมการนักเรียน::
::คณะกรรมการนักเรียน ปี2557
::คณะกรรมการนักเรียน ปี2558
:: ภาพบรรยากาศ ::

:: เว็บกระทรวงไทย::
::วิทยาศาสตร์และฯ
:: เว็บน่าสนใจ ::
:: ผลงานนักเรียน ::
:: วงโยธวาทิต ร.ร.สิริรัตนาธร
Contact Webmaster : srt_s@hotmail.com
โรงเรียนสิริรัตนาธร 47 ซ.อุดมสุข30 ถ. อุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-396-1984-5 FAX 02 -396-1984-5 ต่อ151,152