7
<- คำขวัญ เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม- > <-อัตลักษณ์โรงเรียน ลูกสิริรัตนาธร มีวินัย น้ำใจงาม- >
:: Main menu ::
:: กระทรวงศึกษาธิการ
:: สพฐ
:: สพม. 2
:: ข้อมูลโรงเรียน::

:: หน้าแรก

:: ประวัติโรงเรียน

:: แผนผังโรงเรียน

:: นโยบาย และการพัฒนา

:: ทำเนียบผู้บริหาร
:: โครงสร้างบริหาร

:: กรรมการสถานศึกษา

:: ผู้บริหาร

:: บุคลากร

>>>ภาษาไทย
>>>คณิตศาสตร์
>>>วิทยาศาสตร์
>>>สังคมศึกษา
>>>ภาษาต่างประเทศ
>>>สุขศึกษาและพลศึกษา
>>>ศิลปะ
>>>การงานอาชีพฯ
>>>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
>>>เจ้าหน้าที่สำนักงาน

:: เพลงโรงเรียน

::ระเบียบโรงเรียนสิริรัตนาธร

:: รายงานประจำปี 2558
SAR2561
:: ตารางเรียน ตารางสอน::
:: ภาคเรียนที่ 1 / 2560
:: ภาคเรียนที่ 2 / 2560
:: ส่งเสริมการเรียนการสอน::
:: งานกิจการนักเรียน
:: ห้องสมุด ร.ร. สิริรัตนาธร
:: ห้องแนะแนว
:: งานประชาสัมพันธ์
:: งานนโยบายและแผนงาน
:: เว็บไซด์กลุ่มฯคณิตศาสตร์
:: แนะนำเว็บไซต์ ::
:: มหาวิทยาลัยไทย ::
ผลงานครู
::ครูวรกิตติ์ กำแพงเมือง
::ครูวัชรินทร์ โพธิล่าม
:: DOWNLOAD::
::แบบสรุป SDQ ระยะที่ 1
::แบบวิเคราะห์
แบบวัดแบบทดสอบ
:: แบบปรนัย
:: แบบอัตนัย
:: แบบวิเคราะห์ โดย
ครูวิชัย จิรธนรัตน์
:: ข่าวสารโรงเรียน:: ::::>>>


รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [administrator][2020-10-15]   
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องมือในโรงเรียนสิริรัตนาธร ประจำปีงบประมาณ 2563[administrator][2020-6-15] 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี [administrator][2020-6-11] 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [administrator][2020-6-10]   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติการสอน ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี ประจำปีบงประมาณ 2563[administrator][2020-6-01] 
รับสมัครผู้จำหน่านอาหารและเครื่องดืมในโรงเรียนสิริรัตนาธร ประจำปีการศึกษา 2563[administrator][2020-5-26]   
รับสมัครคัดลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563 [ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์] [administrator][2020-03-18] 
รับสมัครคัดลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563 [ครูผู้สอนโสตทัศนศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอาเซียน] [administrator][2020-03-18] 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น] [administrator][2019-11-11] 
รับสมัครคัดลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น] [administrator][2019-10-30] 
ประกวดราคาเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [administrator][2019-9-19] 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [administrator][2019-7-10]  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [administrator][2019-6-27]  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562 [administrator][2019-6-21]  
รับสมัครผู้จำหน่านอาหารและเครื่องดืมในโรงเรียนสิริรัตนาธร ประจำปีการศึกษา 2562[administrator][2019-2-08]   
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562 [administrator][2019-2-08]  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [administrator][2019-2-08]  

 

 


 

 

 
:: นามโรงเรียน::
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนามโรงเรียน
" โรงเรียนสิริรัตนาธร "
พระราชทานนามอาคาร
"อาคารสิริรัตนาคาร"
:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::นางบุสบง พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

:: ภาพกิจกรรมโรงเรียน::
:: กรรมการนักเรียน::
::คณะกรรมการนักเรียน ปี2557
::คณะกรรมการนักเรียน ปี2558
::คณะกรรมการนักเรียน ปี 2559
::คณะกรรมการนักเรียน ปี 2560
::คณะกรรมการนักเรียน ปี2561
:: ภาพบรรยากาศ ::

:: เว็บกระทรวงไทย::
::วิทยาศาสตร์และฯ
:: เว็บน่าสนใจ ::
:: ผลงานนักเรียน ::
:: วงโยธวาทิต ร.ร.สิริรัตนาธร
Contact Webmaster : srt_s@hotmail.com
โรงเรียนสิริรัตนาธร 47 ซ.อุดมสุข30 ถ. อุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-396-1984-5 FAX 02 -396-1984-5 ต่อ151,152