เปิดบ้าน ส.ร.ธ. “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ตารางกิจกรรมแต่ละประเภท เกณฑ์กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย
เกณฑ์การแข่งขัน A-Math ทักษะคณิตศาสตร์ เกณฑ์การแสดงวิทยาศาสตร์ Science Show
เกณฑ์การแข่งขันรอบรู้ศาสตร์พระราชา เกณฑ์การแข่งขันฟุตบอล 7 คน
เกณฑ์การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง เกณฑ์กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาต่างประเทศ

หมดเขตการรับสมัครการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในวันที่ 19 มกราคม 2561

กลับสู่หน้าหลัก