การสร้างคำ ชนิดของคำ


 

 

สวัสดีท่านผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ทุกท่าน.......

เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนผ่านเว็บ โดยมุ่งให้ผู้เรียนหรือผู้สนใจที่จะศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ การใช้ภาษาไทยสามารถศึกษาค้นคว้าหรือทบทวน สิ่งที่เรียนไปแล้วได้เป็นอย่างดี เพราะเนื้อหามีรายละเอียด ในส่วนต่างๆ ประกอบด้วย เนื้อหา กิจกรรม ใบงาน แบบทดสอบ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ ทำให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

คุณครูเตือนใจโรงเรียนสิริรัตนาธร ซ.อุดมสุข30 ถ.อุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-396-1984-5 FAX 02 -396-1984-5 ต่อ 151,152

E-mail :Tueanjai@srt.ac.th